aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 25 listopada 2022 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wraz z ukraińskimi koleżankami i kolegami z 2 Oddziału Przygotowawczego, wybrali się na warsztaty piekarskie „Od ziarenka do bochenka” w Galerii pod Aniołem w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki kontynuowali swoje uczestnictwo w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, JŻ

W dniu 22 listopada 2022 r. uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, BH

W dniu 24 listopada 2022 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej „Tradycje i zwyczaje świąteczne” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ Trzecioklasiści, aktywnie kontynuują swój udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 21 listopada 2022 roku uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawą lekcję zamkową do Zamku Książ w Wałbrzychu. Uczestnicy wycieczki włączyli się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 24 listopada 2022 roku uczniowie klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach piekarskich "Pieczemy Pizzę” w „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 18 listopada 2022 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,  uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach piekarskich „Od ziarenka do bochenka” w „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 listopada 2022 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę krajoznawczą do Zamku Książ w Wałbrzychu aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, KJ

W dniu 17 listopada 2022 roku uczniowie dwóch klas III a i VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawe zajęcia edukacyjne oraz warsztaty zdobnicze do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu uczestnicząc w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 listopada 2022 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na krajoznawczą wycieczkę do Chełmska Śląskiego włączając się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 16 listopada 2022 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na wycieczkę edukacyjną do „Galerii pod Aniołem w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej aktywnie kontynuują swój udział w tegorocznym „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

REKLAMA