aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 5 grudnia 2018 roku uczniowie II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na swoją pierwszą terenową lekcję przyrodniczą do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Kamiennogórscy drugoklasiści po przyjeździe do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra spotkali się z podleśniczym Dorotą Stodolak i po pozostawieniu ubrań w szatni udali się na pierwsze piętro, gdzie zobaczyli dąb z dzięciołami i wiewiórką, a Dorota Stodolak opowiedziała im o wybranych gatunkach ptaków.

Zajęcia edukacyjne w Salce Edukacyjne rozpoczęły się od informacji o Nadleśnictwie, które składa się z dwóch obrębów leśnych: Kamienna Góra (8 leśnictw) oraz Lubawka (9 leśnictw), którego powierzchnia wynosi ponad 160 km2, w większości powiat kamiennogórski. W Lasach Państwowych prowadzona jest proekologiczna gospodarka wielofunkcyjna, której głównymi zadaniami są: zachowanie trwałości leśnych ekosystemów i harmonijne godzenie funkcji gospodarczych z funkcjami ochrony przyrody i kształtowania środowiska, a także udostępnianie lasów społeczeństwu w zakresie nauki, turystyki i rekreacji.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącą pytanie Co daje nam las? Wszystkie swoje wypowiedzi drugoklasiści zapisywali na tablicy. Następnie każdy z uczestników zajęć przyrodniczych otrzymał kartę ?Czy wiesz, jaki to zwierz?? z ośmioma ilustracjami przedstawiającymi różne gatunki zwierząt. Obok nich znajdowały się nazwy gromad, które te zwierzęta reprezentowały. Drugoklasiści z dużym zaangażowaniem przystąpili do łączenia rysunku zwierzęcia z nazwą jego gromady np. wiewiórka ? ssaki, jaszczurka - gady Przy wspólnym ocenianiu poprawności wykonania połączeń okazało się, że pomyłki były niewielkie, a prowadząca zajęcia opowiedział im o cechach i środowisku naturalnym zwierząt zaliczanych m.in. do ssaków, ptaków, gadów, płazów. Na zakończenie tej części zajęć wszystkim uczniom przybito pieczątkę do ich kart pracy.

Kolejnym elementem zajęć przyrodniczych było obejrzenie przez uczniów wybranych slajdów prezentacji ?Dokarmianie ptaków zimą?. Na pierwszym slajdzie zobaczyli leśne stołówki ptaków, z których najczęściej korzystają sikorki, a rzadziej przy nich można spotkać dzięcioły, kowaliki oraz sójki. Odczytali także zasady prawidłowego dokarmiania ptaków, z których dowiedzieli się m. in., że dokarmianie rozpoczynamy kiedy nastaną chłody i spadnie śnieg, rozpoczętego dokarmiania nie należy przerywać aż do ustania mrozów i cofnięcia się śniegu, a dokarmianie ptaków chlebem tylko im szkodzi. Z kolejnej karty pracy ?Policz przysmaki dzików? uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Pierwszoklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry. Okazało się, że pomyłki były niewielkie i wszyscy w nagrodę otrzymali następny odcisk pieczątki.

Po przerwie przeznaczonej m.in. na zjedzenie drugiego śniadania wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej zabawili się w ?Przyrodnicze Koło Fortuny?. Każdy z nich kręcąc kołem wylosowywał sobie zakres tematyczny pytania: zwierzęta, rośliny, gospodarka leśna, ochrona przyrody, zadanie praktyczne lub niespodzianka, a następnie odpowiadał na pytanie lub wykonywał zadanie zaproponowane im przez Dorotę Stodolak.

Następnie udali się na przyrodnicze zajęcia terenowe. Po wyjściu z budynku zobaczyli sadzonki 3-4 letniego świerka oraz dowiedzieli się, że głównym zadaniem Szkółki Leśnej jest produkcja sadzonek różnych gatunków drzew, w tym: buka, świerka, modrzewia, jodły, dęba. Olch, jesionu i jaworu. Ponadto udali się na spacer do pobliskiego lasu, gdzie poznawali gatunki drzew iglastych i uczyli się rozpoznawać ich szyszki. Z dużym zaangażowaniem zbierali szyszki świerka (3), daglezji (2) oraz modrzewia (1), które następnie wykorzystywali w rzutach do drzewa.

Spacerując leśnymi dróżkami poznali kolejne drzewo iglaste ? sosnę - rosnące w lesie oraz wyszukiwali pod drzewami sosnowe szyszki.

Po powrocie przed budynek Szkółki Leśnej zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie prowadzącą zajęcia edukacyjne podleśniczym DOROTĄ STODOLAK oraz podziękowali jej za nowe wiadomości o zwierzętach i drzewach iglastych i mile spędzony czas.

Po pożegnaniu się z nią, minibusem ?Zwiedzaczka?, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych przyrodniczych wiadomości o lesie i jego mieszkańcach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Izabela Sproch - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA