aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 19 listopada 2018 r. uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, mimo radykalnej zmiany warunków pogodowych, wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy pierwszoklasiści wzięli udział w drugiej wycieczce, której celem jest poznanie kamiennogórskich pomników przyrody. W poprzednim miesiącu poznali dwa okazałe dęby szypułkowe rosnące w okolicach ich szkoły. Tym razem po wyjściu z budynku szkolnego udali się ul. Broniewskiego, gdzie na terenie Spółki Mieszkaniowej rośnie okazały kasztanowiec zwyczajny, a uczestnicy wycieczki szybko dostrzegli na drzewie zieloną tabliczkę z Godłem Polski i napisem ?Pomnik przyrody prawem chroniony?. Ponadto zobaczyli rosnące na kasztanowcu gałązki klonu. Mimo oznaczenia kasztanowca zieloną tabliczką ?pomnik przyrody? nie jest on ujęty w rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na terenie Spółki Mieszkaniowej mali członkowie Kółka Przyrodniczego widzieli również oznaczoną zieloną tabliczką ?pomnik przyrody? okazałą lipę drobnolistną, która podobnie jak kasztanowiec zwyczajny nie widnieje w rejestrze pomników przyrody RDOS we Wrocławiu.

Następnie skierowali się na ul. Papieża Jana Pawła II i po przekroczeniu mostu na rzece Bóbr dostrzegli kolejne drzewo z zieloną tabliczką POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Tabliczką oznaczony jest KLON SREBRZYSTY ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z 24 marca 1992 r. .Po zrobieniu sobie zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle spacerkiem dotarli do rosnącego wzdłuż rzeki Bóbr SZPALERU DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH. Na lewym brzegu Bobru ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY zostało objętych 19 drzew tego gatunku rozporządzeniem nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z 13 maja 1994 r. Spacerując ul. Stanisława Staszica doszli do okazałego DĘBU SZYPUŁKOWEGO ustanowionego POMNIKIEM PRZYRODY tym samym rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego co szpaler w 1994 r. Z rejestru pomników przyrody RDOS można wyczytać, że posiada on 375 cm obwodu w pierśnicy, ma 24 m wysokości, a jego wiek szacowany jest na około 120-150 lat. Nadzór nad ustanowionymi POMNIKAMI PRZYRODY rosnącymi w naszym mieście sprawuje BURMISTRZ MIASTA, a ustanowienie pomnika przyrody, lub zniesienie jego ochrony prawnej, następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia powrócili do swojej szkoły. Dla wielu z nich poznanie kamiennogórskich pomników przyrody oznacza spełnienie warunków wymaganych do przyznania im pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYROSY W STOPNIU BRĄZOWYM. Po dokonaniu odpowiednich wpisów do książeczek odznaki, zweryfikowaniu i przyznaniu odznak zostaną one wręczone małym kamiennogórzanom podczas PODSUMOWANIA SZKOLNEGO SEZONU TURYSTYCZNEGO, którego przeprowadzenie planowane jest na grudzień 2018 r.

Opiekunami młodych kamiennogórskich miłośników przyrody byli Katarzyna Grzelak ? wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA