aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
W dniu 7 listopada 2018 roku uczniowie I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję przyrodniczą w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.  Mali pierwszoklasiści po przybyciu do Szkółki Leśnej spotkali się z podleśniczym Dorotą Stodolak, która zaprosiła ich Salki Edukacyjnej.  Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na postawione przez Dorot Stodolak pytanie – Za co lubi las? Poszczególni uczestnicy zajęć po otrzymaniu poroża jelenia przedstawiał się, a następnie oddzielał odpowiedzi na zadanie im pytanie. Pierwszym zadaniem pierwszoklasistów było uważne wysłuchanie zdań czytanych przez prowadzącą zajęcia edukacyjna i rozpoznanie zwierzęcia, które opisywały poszczególne zdania. Ukrytym w zdaniach zwierzęciem był niedźwiedź brunatny.  W dalszej części zajęć oglądając początkowe slajdy ciekawej prezentacji i słuchając opowiadania Doroty Stodolak uczestnicy terenowej lekcji przyrody dowiedzieli się, że jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do przesilenia zimowego. Jest to okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia. W okresie tym pora dnia jest krótsza od pory nocy. Na kolejnych slajdach zobaczyli jakie zmiany pojawiają się w lesie jesienią. Jesień to najlepszy czas na grzybobranie, ale w lesie rosną także grzyby trujące, więc należy uważać zbierając grzyby. Jesienią dojrzewają nasiona drzew iglastych. Jest to czas obfitości, gdyż owoce i nasiona drzew i krzewów oraz grzyby są pokarmem dla saren, dzików, jeleni, wiewiórek oraz ptaków. Oglądając następne slajdy i słuchając opowiadania Doroty Stodolak poznali różne formy przygotowania się ptaków oraz zwierząt do okresu zimowego. Zobaczyli na nich ptaki, które na zimę odlatują od nas do ciepłych krajów (np. bociany), ale są też takie, które do nas przylatują, bo dla nich Polska jest ciepłym krajem (np. gile i jemiołuszki). Dowiedzieli się, że jelenie mają rykowiska, a łosie bukowiska, a największym śpiochem wśród zwierząt jest popielica. Słuchając opowiadania podleśniczej dowiedzieli się jak niektóre zwierzęta przygotowują się do okresu zimowego (np. wiewiórka pospolita) oraz skąd wzięły się nazwy jesiennych miesięcy.   Następnie wszyscy, korzystając ze słonecznej pogody, udali się na przyrodniczy spacer. Mali kamiennogórscy przyrodnicy dowiedzieli się czym zajmują się w Szkółce Leśnej, gdzie zobaczyli rosnące młode iglaste drzewka świerka i modrzewia.  Po wyjściu ze Szkółki Leśnej uczyli się rozpoznawać niektóre drzewa po liściach, igłach oraz owocach. Wśród poznawanych przez nich drzew były” jesion wyniosły, olsza czarna, klon pospolity, świerk, modrzew oraz daglezja. Uczniowie zbierali liście, gałązki oraz szyszki drzew. Zebrane szyszki posłużyły im w terenowej zabawie rzucania do celu, którym było jedno z drzew.  Po dotarciu na skraj lasu odczytali z tablicy informacyjnej zasady zachowania się w lesie i leśnymi dróżkami ruszyli na spacer i zbieranie „jesiennych leśnych darów”. Po wyjściu z lasu na drogę przystąpili do konkursu utrwalającego zdobytą w trakcie spaceru wiedzę rozpoznając i poprawnie nazywając poszczególne elementy wcześnie poznawanych drzew. Na zakończenie leśnego spaceru , podzieleni na 4-osobowe zespoły uczestniczyli w przyrodniczym biegu połączonego z odnalezieniem i przyniesieniem określonego przez Dorotę Stodolak elementu drzewa.  Po powrocie na teren Szkółki Leśnej wszyscy uczestnicy terenowej, bardzo ciekawej lekcji przyrodniczej, zostali nagrodzeni za swoje zaangażowanie w trakcie zajęć wydawnictwami Nadleśnictwa Kamienna Góra w postaci mapy turystycznej, a zwycięski zespół otrzymał dodatkowo książeczki o leśnych zwierzętach.  Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą lekcję przyrodniczą DOROTĄ STODOLAK i podziękowaniu jej za interesujące i aktywizujące małych adeptów przyrody zajęcia przyrodnicze, nowe wiadomości o jesiennych zmianach zachodzących w przyrodzie oraz pożegnaniu się z nią minibusem Zwiedzaczka w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.  Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Katarzyna Grzelak - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

W dniu 7 listopada 2018 roku uczniowie I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję przyrodniczą w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Mali pierwszoklasiści po przybyciu do Szkółki Leśnej spotkali się z podleśniczym Dorotą Stodolak, która zaprosiła ich Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na postawione przez Dorot Stodolak pytanie ? Za co lubi las? Poszczególni uczestnicy zajęć po otrzymaniu poroża jelenia przedstawiał się, a następnie oddzielał odpowiedzi na zadanie im pytanie. Pierwszym zadaniem pierwszoklasistów było uważne wysłuchanie zdań czytanych przez prowadzącą zajęcia edukacyjna i rozpoznanie zwierzęcia, które opisywały poszczególne zdania. Ukrytym w zdaniach zwierzęciem był niedźwiedź brunatny.

W dalszej części zajęć oglądając początkowe slajdy ciekawej prezentacji i słuchając opowiadania Doroty Stodolak uczestnicy terenowej lekcji przyrody dowiedzieli się, że jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do przesilenia zimowego. Jest to okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia. W okresie tym pora dnia jest krótsza od pory nocy. Na kolejnych slajdach zobaczyli jakie zmiany pojawiają się w lesie jesienią. Jesień to najlepszy czas na grzybobranie, ale w lesie rosną także grzyby trujące, więc należy uważać zbierając grzyby. Jesienią dojrzewają nasiona drzew iglastych. Jest to czas obfitości, gdyż owoce i nasiona drzew i krzewów oraz grzyby są pokarmem dla saren, dzików, jeleni, wiewiórek oraz ptaków. Oglądając następne slajdy i słuchając opowiadania Doroty Stodolak poznali różne formy przygotowania się ptaków oraz zwierząt do okresu zimowego. Zobaczyli na nich ptaki, które na zimę odlatują od nas do ciepłych krajów (np. bociany), ale są też takie, które do nas przylatują, bo dla nich Polska jest ciepłym krajem (np. gile i jemiołuszki). Dowiedzieli się, że jelenie mają rykowiska, a łosie bukowiska, a największym śpiochem wśród zwierząt jest popielica. Słuchając opowiadania podleśniczej dowiedzieli się jak niektóre zwierzęta przygotowują się do okresu zimowego (np. wiewiórka pospolita) oraz skąd wzięły się nazwy jesiennych miesięcy.

Terenowa lekcja przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie

Następnie wszyscy, korzystając ze słonecznej pogody, udali się na przyrodniczy spacer. Mali kamiennogórscy przyrodnicy dowiedzieli się czym zajmują się w Szkółce Leśnej, gdzie zobaczyli rosnące młode iglaste drzewka świerka i modrzewia.

Po wyjściu ze Szkółki Leśnej uczyli się rozpoznawać niektóre drzewa po liściach, igłach oraz owocach. Wśród poznawanych przez nich drzew były? jesion wyniosły, olsza czarna, klon pospolity, świerk, modrzew oraz daglezja. Uczniowie zbierali liście, gałązki oraz szyszki drzew. Zebrane szyszki posłużyły im w terenowej zabawie rzucania do celu, którym było jedno z drzew.

Po dotarciu na skraj lasu odczytali z tablicy informacyjnej zasady zachowania się w lesie i leśnymi dróżkami ruszyli na spacer i zbieranie ?jesiennych leśnych darów?. Po wyjściu z lasu na drogę przystąpili do konkursu utrwalającego zdobytą w trakcie spaceru wiedzę rozpoznając i poprawnie nazywając poszczególne elementy wcześnie poznawanych drzew. Na zakończenie leśnego spaceru , podzieleni na 4-osobowe zespoły uczestniczyli w przyrodniczym biegu połączonego z odnalezieniem i przyniesieniem określonego przez Dorotę Stodolak elementu drzewa.

Po powrocie na teren Szkółki Leśnej wszyscy uczestnicy terenowej, bardzo ciekawej lekcji przyrodniczej, zostali nagrodzeni za swoje zaangażowanie w trakcie zajęć wydawnictwami Nadleśnictwa Kamienna Góra w postaci mapy turystycznej, a zwycięski zespół otrzymał dodatkowo książeczki o leśnych zwierzętach.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą lekcję przyrodniczą DOROTĄ STODOLAK i podziękowaniu jej za interesujące i aktywizujące małych adeptów przyrody zajęcia przyrodnicze, nowe wiadomości o jesiennych zmianach zachodzących w przyrodzie oraz pożegnaniu się z nią minibusem Zwiedzaczka w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Katarzyna Grzelak - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA