aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Chełmsko Śląskie

W środę 28 września uczniowie klasy 4a Zespołu Szkolnego-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim podczas lekcji historii poznawali rolę, znaczenie i wartości źródeł historycznych. Samodzielnie wykonali lakowany dokument w formie listu. W praktyce poznali techniki lakowania dokumentów oraz znaczenie i wartości pieczęci odciskanej w laku na pisanych źródłach historycznych.


Wcześniej uczniowie odwiedzili ekomuzeum szkoły i Chełmska Śląskiego. Zapoznali się wieloma ciekawymi pamiątkami i źródłami historycznymi dotyczącymi szkoły i miejscowości. Zobaczyli najstarszy dokument w muzeum – oryginalną księgę z nieistniejącego już chełmskiego urzędu datowaną na 1807 rok oraz obejrzeli zbiór kałamarzy i przyborów pisarskich używanych dawniej.
Uczniowie ustalili, że złamanie pieczęci – czyli otworzenie listu - nastąpi najwcześniej za 10 lat, kiedy będą już dorosłymi ludźmi. Będzie to dzień, w którym przypomną sobie pierwsze dni nauki w 4 klasie, jak zmienił się ich charakter pisma, jakie mieli marzenia i plany na przyszłość.
W historii piśmiennictwa lakowanie dokumentów, listów oraz odciskanie pieczęci miało bardzo duże znaczenie. Łaciński termin sigillum oznacza pieczęć. Jest nią znak wytłoczony za pomocą stempla. Stempel tłoczy się w drewnie, metalu, wosku, glinie. Na stemplu zawarty jest znak rozpoznawczy osoby fizycznej, prawnej lub grupy osób. Ten swoisty znak własnościowy stanowi ważny element dokumentacji. Pieczęcie potwierdzały pisma, służyły legalizacji, nadawały moc prawną oraz zabezpieczały pismo przed niechcianym, często ciekawskim wzrokiem. Pieczęcie miały właśnie chronić dokumenty przed otwarciem przez osoby niepowołane. Pieczęcie od najdawniejszych lat związane były z dyplomatyką i państwowością. Osoby pełniące określone funkcje, dzierżące jakieś urzędy i stanowiska, posługiwały się pieczęciami. Nieodzownym ich elementem był herb lub fragment herbu. Tak więc sfragistyka jako nauka o pieczęciach, często odwołuje się do znajomości heraldyki. Badanie pieczęci nie traktowano początkowo jako naukę. Była jednym z elementów dyplomatyki.. Dopiero w XVIII wieku wprowadzono termin sfragistyka, a ogłoszenie jej pomocniczą nauką historii dokonało się wiek później. Zaczęto wydawać albumy sygillograficzne, rozpoczęto szczegółowe studia, opracowano pierwsze podręczniki.
Lekcja historii została przygotowana przez nauczycieli Damian Skorupińskiego i Szczepana Zająca.
Nauczyciele zapraszają uczniów i nauczycieli z innych szkół do odwiedzania ekomuzeum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim. Wstęp bezpłatny. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu : 695 264 461.

Chełmsko Śląskie

 

REKLAMA