Drukuj

starostwo

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze podał termin, do którego musi podjąć decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania rady powiatu kamiennogórskiego.

Wniosek mieszkańców w sprawie odwołania rady wpłynął do komisarza 13 września. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym komisarz wyborczy ma wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku do 13 października.

Przypomnijmy, inicjatywę zwołania referendum zapoczątkowali wójtowie i burmistrzowie z czterech samorządów gminnych tworzących powiat kamiennogórski. Była to ich reakcja na sytuację w kamiennogórskim szpitalu. Inicjatorzy zebrali pod wnioskiem podpisy mieszkańców i złożyli dokumenty do komisarza wyborczego.