aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszow gmina

Do dzisiaj w Urzędzie Gminy Marciszów zarejestrowało się 62 uchodźców z Ukrainy.

Numery PESEL urzędnicy nadali 23 osobom. W marciszowskiej szkole uczyło się dzisiaj pięcioro dzieci z Ukrainy.

W kontaktach z Ukraińcami pomaga wolontariuszka znająca język ukraiński.

Gmina uruchomiła konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze na pomoc uchodźcon. Przelewów i wpłat możemy dokonywać na wyodrębnione konto bankowe Gminy Marciszów, na rachunek nr 59 8647 0007 0420 8673 2000 0031 z dopiskiem „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

REKLAMA