aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka

Zadanie - Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka, w ramach realizacji programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego, przyjętego  Uchwałą Nr 127/2018 z dnia 3 września 2018 roku Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

Dofinansowanie obejmuje wnioski 46 mieszkańców gminy, którzy wykonali wymianę lokalnych źródeł ciepła budynków i mieszkań i w trakcie naboru wniosków na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2020 roku złożyli wnioski o dofinansowanie.

Lubawka
 
Aktualnie zgodnie z zawartą umową Gmina przystąpi do przeprowadzenia kontroli wymienionych źródeł ogrzewania oraz podpisania umów z mieszkańcami. Przewidujemy, że czynności te będą przeprowadzane do 9 grudnia 2020 roku. Termin wypłaty środków zgodnie z umową przewidywany jest w okolicy 22 grudnia 2020 roku.
 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 i ograniczonymi możliwościami kontaktu z beneficjentami dofinansowania, prosimy Państwa o zapewnienie ścisłego kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami tut. Urzędu. Sprawny kontakty z Państwem znacznie poprawi rozdysponowanie przyznanego dofinansowania.

Lubawka

 

REKLAMA