aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 10 marca 2020 roku uczniowie dwóch klas V a oraz VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie uczestnicząc w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego”. Cykl ten organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM - JR

W dniu 24 stycznia 2020 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Mali krzeszowscy turyści zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2020 uczestnicząc w ciekawych zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach ceramicznych. Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze, którego są członkami.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 lutego 2020 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, zainaugurowali tegoroczny cykl lekcji muzealnych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA